Isabel Soto publica unha recensión do libro en LG3 (22-12-2003)