El Progreso publica unha recensión da obra de Agustín Fernández Paz e da obtención do Premio Barco de Vapor con O meu nome é Skywalker(31-01-2003)