Crítica de Román Raña en Guía dos libros novos (nº 16, marzo 2000)