Crítica de Andreu Sotorra no suplemento de cultura do xornal Avui sobre a edición catalá da obra (24-1-2002)