Agustín Fernández Paz fala sobre “O rastro que deixamos”

Entrevista sobre O rastro que deixamos (A Coruña, agosto 2012)

Nesta gravación, realizada durante a celebración da Feira do Libro da Coruña en agosto do 2012, Agustín Fernández Paz fala sobre os contidos e intencións do seu libro O rastro que deixamos, que estaba a piques de se publicar. Neste libro, o autor recolle diversos textos autobiográficos e outros onde reflexiona sobre o oficio de escribir.

(A gravación foi realizada por Alfredo Ferreiro, para Blogaliza TV)