Fantasmes al passadís

Marina sap que al corredor de sa casa hi ha fantasmes. Ella els veu totes les nits quan va al bany, i passa molta por. El problema és que la resta de la familia no la creu. Si poguera fotografiarlos…