Avinguda del Parc, 17

Si heu canviat de casa algun cop ja sabeu què vol dir carretejar paquets, obrir caixes, omplir armaris i collocar llibres als prestatges. I també coneixeu I’emoció o el neguit de descobrir carrers nous, gent diferent, una altra escola, sorolls, olors… Però la Marta, a més de tot això, té un altre problema: la casa on s’acaben d’instal-lar ella i la seva família té una Ilegenda negra. La gent diu que està encantada, que hi passen coses estranyes, que hi ha esperits. La Marta, d’entrada, no s’ho creu, però… Relat fantàstic.