«Recoméndo vivamente: A neve interminable, de Agustín Fernández Paz». Crítica de Vicente Araguas nos xornais Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Pontevedra e El Progreso (24-5-2015)