Recensión en Babar con motivo da tradución da obra pola editorial Algar (30-04-2005)