Nova publicada en El Progreso  con motivo da obtención do Premio Barco de Vapor por O meu nome é Skywalker (5-06-2003)