Entrevista de Mateo Iglesias para a revista Novidades Xerais con motivo da publicación da obra