Dolores María Álvarez escribe un amplo comentario sobre a obra no que destaca os seus valores de convivencia en Catequética (setembro-outubro 2004)