«Deixo a aldea que coñezo por un mundo que non vin». Crítica de Isabel Soto en LG3 (2009)