«Amor e comunismo». Crítica de Xesús Alonso Montero (La Voz de Galicia, “Fugas”, 27-6-2014)