«A memoria no oficio de escribir». Recensión de Xavier Castro en Galicia Hoxe (5-1-2013)