Premio “Ánxel Casal” 2014, da Asociación Galega de Editores (AGE)