Os filmes de Agustín

No ano 2008, Martin Pawley gravou este vídeo no domicilio de AFP para incluílo nunha serie “Os filmes de…” que estaba a realizar no seu blog Dias Estranhos. No vídeo, Fernández Paz explica brevemente o porqué da elección das súas cinco películas preferidas.

Unha relación máis completa pode verse no texto “Vinte filmes (1): Agustín Fernández Paz”, no novo blog de Martin Pawley, Acto de Primavera.