Agustín Fernández Paz fala sobre “O rastro que deixamos”