A revista «A voz de Vilalba» publica unha longa entrevista con Agustín Fernández Paz