Un lector

Nesta sección recupéranse os textos que formaron parte do blog de Agustín Fernández Paz, entre os anos 2012 e 2015.