«Eu quería contar a intrahistoria da represión, máis que falar dos grandes feitos da memoria histórica» (I wanted to tell the intra-history of repression, rather than talking about the great facts of historical memory). Interview by Montse Dopico on the blog Magazine cultural galego (11-7-2014)