Cruzando o Atlántico

Nos últimos meses, cadrou que dúas revistas dixitais feitas en América e orientadas ao estudo e difusión da LIX, Cuatro Gatos (da fundación do mesmo nome, radicada en Miami) e La Página Escrita(da fundación J. Sierra i Fabra, radicada en Medellín e Barcelona), fixeron cadansúa entrevista con Agustín Fernández Paz, ambas coa extensión suficiente para reflectir con bastante detalle as súas ideas e opinións.

Obviamente, tanto unha coma outra realizáronse e publicáronse en castelán. Recóllense aquí as dúas: a de Cuatro Gatos e a de La Página Escrita. Creo que lles poden interesar ás persoas que desexen coñecer o traballo de AFP como escritor.