“Oito doas para San Simón”, discurso de Agustín Fernandez Paz.