O soño do merlo blanco

portada O soño do merlo blanco
Ficha Técnica
Editorial: Everest
Primeira edición: 2000
ISBN: 84-403-0408-0
Páxinas: 80
Ilustracións: Uhía Manuel


Traducións
Sinopse

Unha Merla adulta acaba de asistir á primeira saída do niño dos seus catro fillos, na compaña do Merlo pai, para descubrir todo canto hai na Horta. Mentres permanece soa, a Merla rememora a Roda da Vida e cóntanos as súas primeiras experiencias en busca de alimento, o encontro cos Humanos e o seu mundo, o coñecemento da morte nas poutas do Gabián e, tamén, a súa historia de amor e a posterior maternidade.

Unha fermosa historia na que os lectores acceden ao relato das experiencias de toda unha vida, a través dunha familia de merlos. O relato transmite un modelo de vida, de coñecementos e de convivencia co medio natural, no que se rexeita todo tipo de agresividade ou racismo.

Traducións

portada El sueño del mirlo blanco
Castellano
ISBN: 84-241-7931-5
Pages: 75
Editorial: Everest
Illustrations: Uhía Manuel
Translator: Fernández Paz Agustín
El sueño del mirlo blanco

Una Merla adulta acaba de asistir a la primera salida del nido de sus cuatro hijos, acompañados por el Mirlo padre, para descubrir todo cuanto hay en la Huerta. Mientras permanece sola, la Merla rememora la Rueda de la Vida y nos cuenta sus primeras experiencias en busca de alimento, el encuentro con los Humanos y su mundo, el conocimiento de la muerte en las garras del Gavilán y, también, su historia de amor y la posterior maternidad.
Una hermosa historia en la que los lectores acceden al relato de las experiencias de toda una vida, a través de una familia de mirlos. La narración transmite un modelo de vida, de conocimientos y de convivencia con el medio natural en el que se rechaza todo tipo de agresividad o racismo.