As flores radioactivas

portada As flores radioactivas
Ficha Técnica
Editorial: Edicións Xerais
Primeira edición: 1990, 2013 (R)
ISBN: 978-84-9914-373-6
Páxinas: 120
Colección: Merlín
Ilustracións: Miguelanxo Prado


Traducións
Sinopse

Esta é unha nova edición d’As flores radioactivas, moi anovada tanto no texto coma nas ilustracións. Tamén os Anexos foron actualizados, para incluír feitos como o accidente na central nuclear de Fukushima.

No verán de 1989, un estraño resplandor aparece na mar alta, no lugar coñecido como Fosa Atlántica, situado a unhas 300 millas das costas de Galicia. Esa foi a zona onde, durante ben de anos, diversos países europeos mergullaron os residuos radioactivos procedentes das súas centrais nucleares. Cando a OTAN envía algúns barcos a examinar a zona, descóbrese un feito sorprendente que as autoridades ocultan para non provocaren alarma entre a poboación.

Alba, unha rapaza que vive en Pontebranca, unha vila da beiramar, interésase pola noticia daquel insólito fenómeno e desexa saber que sucede en realidade. Por medio do seu irmán, que participa no proxecto, chégalle a noticia de que se prepara unha expedición á Fosa Atlántica, organizada por un grupo de ecoloxistas e xornalistas.

Coa axuda do seu amigo Xavier, Alba logra introducirse como polisón no barco, coa esperanza de que non a descubran ata que xa estea avanzada a travesía e non poidan regresar. Iníciase así unha aventura na que Alba xogará un importante papel, e que acabará tendo unha repercusión mundial.

As flores radioactivas é unha novela crítica coa destrución da natureza e a manipulación informativa. Unha narración que aposta por un mundo onde a paz sexa unha realidade.

  • Premio Merlín de literatura para nenos, 1989

Traducións

portada Las flores radiactivas
Castellano
ISBN: 978-84-678-4090-2
Pages: 114
Editorial: Anaya
Illustrations: Miguelanxo Prado
Translator: Isabel Soto
Las flores radiactivas

En el verano de 1989, un extraño resplandor aparece en alta mar, en la zona conocida como Fosa Atlántica, situada a unas 300 millas de las costas de Galicia. Ese fue el lugar donde, durante bastantes años, diversos países europeos arrojaron al agua los residuos radiactivos procedentes de sus centrales nucleares. Cuando la OTAN envía una flota de barcos a examinar la zona, se descubre un hecho sorprendente que las autoridades ocultan para no provocar alarma entre la población.

Alba, una adolescente que vive en Pontebranca, un pueblo costero, se interesa por la noticia de aquel insólito fenómeno y desea saber qué sucede en realidad. Por medio de su hermano, que participa en el proyecto, le llega la noticia de que se prepara una expedición a la Fosa Atlántica, organizada por un grupo de ecologistas y periodistas.

Con la ayuda de su amigo Xavier, Alba logra introducirse como polizón en el barco, con la esperanza de que no la descubran hasta que ya esté avanzada a travesía y no puedan regresar. Se inicia así una aventura en la que Alba jugará un importante papel, y que acabará teniendo una repercusión mundial.

Las flores radioactivas es una novela crítica con la destrucción de la naturaleza y la manipulación informativa. Una narración que apuesta por un mundo donde la paz sea una realidad.

En la web de Anaya, además de la ficha del libro, podemos leer el primer capítulo, así como un interesante Proyecto de Lectura.

 

portada Lore erradiaktiboak
Euskera
ISBN: 978-84-7917-338-6
Pages: 123
Editorial: Elkar
Illustrations: Prado Miguelanxo
Translator: Elizegi Patxi
Lore erradiaktiboak

IIsurketa nuklearrak egiten diren fosa atlantikoan zerbait arraroa ari da gertatzen. Militarrek inguratu dute alde hura eta misterioa da nagusi. Alba oporretan dagoen neska bat da eta, ustekabean, fosa atlantikoko misterioa argitzeko abentura batean sarturik ikusiko du bere burua, jakin gabe bere ekintzak mundu osorako izango duen eragina.

portada Les flors radioactives
Catalá
ISBN: 978-84-7660-0879
Pages: 117
Editorial: Edicións Bromera
Illustrations: Prado Miguelanxo
Translator: Pallarés Garí Salvador
Les flors radioactives

Un estrany fenomen té lloc a la zona marítima on abocaven els seus residus nuclears diversos països europeus. Alba será la protagonista d’una història amb repercussions mundials.

Sabela Álvarez Núñez. La Voz de Galicia (12-12-1990)

Agustín constrúe a fermosa alegoría de proxectarse cara adiante e maxinar un futuro rexido por unhas flores que espertan sentimentos pacifistas, imposibles de deter. Imposible de deter é tamén o “virus lector” que hai nas páxinas de As flores radiactivas.