A escola dos piratas

portada A escola dos piratas
Ficha Técnica
Editorial: Rodeira
Primeira edición: 2005
ISBN: 84-96352-10-2
Páxinas: 159
Ilustracións: Filella Luis


Traducións
Sinopse

Un inverno de chuvia interminable, a escola de Marta, construída no cume dun outeiro, comeza a deslizarse pola aba do monte ata chegar ao río e, máis tarde, ao mar, navegando coma un verdadeiro barco. Malia as prohibicións da estrita directora e do xefe de estudos, Marta e os seus compañeiros, coa axuda de Ana, a profesora da clase, conseguen converter a experiencia en toda unha aventura pirata, onde as únicas leis son as das persoas que aman a liberdade.

A imaxinación revélase como a única forza capaz de cambiar o mundo, e máis se se actúa de forma conxunta. Esta é a fermosa mensaxe da novela, na que resoan os ecos da mellor literatura nacida en defensa da fantasía e o poder da imaxinación.

  • Premio Edebé de Literatura Infantil 2005

Traducións

portada Haidao Xuexiao
Chinés
ISBN: 024-23284269
Pages: 154
Editorial: Liaoning Children's Publishing House
Illustrations: Luis Filella
Translator: --
Haidao Xuexiao

Un inverno no que non para de chover, a escola de Marta comeza a esvarar outeiro abaixo até chegar ao río, e logo ao mar, navegando coma se fose un barco. Nel, a pesar das prohibicións da estrita directora e do xefe de estudos, Marta e os seus compañeiros, coa axuda de Ana, a profesora máis simpática do colexio, conseguen converter a experiencia en toda unha aventura pirata.
Novela coral que defende con humor o poder da imaxinación e da fantasía como únicas forzas capaces de cambiar o mundo.

portada La escuela de los piratas
Castellano (edición México)
ISBN: 978-607-9228-49-1
Pages: 120
Editorial: Edebé Ediciones Internacionales
Illustrations: Luis Filella
Translator: Mª Xesús Fernández Fernández
La escuela de los piratas

Qué molestos son los días lluviosos; no se puede salir a jugar a la calle con los amigos, algunas veces se va la luz, otras, incluso, hasta hay goteras dentro de la casa. Aún más molesto es cuando la escuela, con la inundación, sale a navegar por las calles de la ciudad hasta llegar al mar. Lo peor, ¡con nosotros adentro!
Hola. soy Marta y te contaré cómo hemos viajado sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, encerrados en esta escuela flotante.

La escuela de los piratas es una gran aventura dentro del barco-escuela. Los alumnos y profesores tendrán que decidir si acatar las órdenes de la tiránica directora para mantener el orden y aprovechar el tiempo estudiando o disfrutar la maravillosa experiencia.

portada L’escola dels pirates
Catalán
ISBN: 84-236-7334-0
Pages: 159
Editorial: Edebé
Illustrations: Filella Luis
L’escola dels pirates

Un invierno de lluvia interminable, la escuela de Marta, construida en la cumbre de una colina, comienza a deslizarse por la ladera del monte hasta llegar al río y, más tarde, al mar, navegando como un verdadero barco. A pesar de las prohibiciones de la estricta directora y del jefe de estudios, Marta y sus compañeros, con la ayuda de Ana, la profesora de la clase, consiguen convertir la experiencia en toda una aventura pirata, donde las únicas leyes son las de las personas que aman la libertad.

La imaginación se revela como la única fuerza capaz de cambiar el mundo, y más si se actúa de forma conjunta. Este es el hermoso mensaje de la novela, en la que resuenan los ecos de la mejor literatura nacida en defensa de la fantasía y el poder de la imaginación.

portada La escuela de los piratas
Castellano
ISBN: 84-236-7325-1
Pages: 159
Editorial: Edebé
Illustrations: Filella Luis
Translator: Fernández Fernández María Xesús
La escuela de los piratas

Un invierno de lluvia interminable, la escuela de Marta, construida en la cumbre de una colina, comienza a deslizarse por la ladera del monte hasta llegar al río y, más tarde, al mar, navegando como un verdadero barco. A pesar de las prohibiciones de la estricta directora y del jefe de estudios, Marta y sus compañeros, con la ayuda de Ana, la profesora de la clase, consiguen convertir la experiencia en toda una aventura pirata, donde las únicas leyes son las de las personas que aman la libertad.

La imaginación se revela como la única fuerza capaz de cambiar el mundo, y más si se actúa de forma conjunta. Este es el hermoso mensaje de la novela, en la que resuenan los ecos de la mejor literatura nacida en defensa de la fantasía y el poder de la imaginación.

portada Piraten eskola
Euskera
ISBN: 978-84-8118-841-7
Pages: 159
Editorial: Giltza
Illustrations: Filella Luis
Translator: Rey Escalera Fernando
Piraten eskola

Un inverno de chuvia interminable, a escola de Marta, construída no cume dun outeiro, comeza a deslizarse pola aba do monte ata chegar ao río e, máis tarde, ao mar, navegando coma un verdadeiro barco. Malia as prohibicións da estrita directora e do xefe de estudos, Marta e os seus compañeiros, coa axuda de Ana, a profesora da clase, conseguen converter a experiencia en toda unha aventura pirata, onde as únicas leis son as das persoas que aman a liberdade. A imaxinación revélase como a única forza capaz de cambiar o mundo, e máis se se actúa de forma conxunta. Esta é a fermosa mensaxe da novela, na que resoan os ecos da mellor literatura nacida en defensa da fantasía e o poder da imaxinación.

portada A escola dos piratas
Coreano
ISBN: 9788996298670
Pages: 128
Editorial: BookibFish
Illustrations: Gangeunok
A escola dos piratas

Un inverno no que non para de chover, a escola de Marta comeza a esvarar outeiro abaixo até chegar ao río, e logo ao mar, navegando coma se fose un barco. Nel, a pesar das prohibicións da estrita directora e do xefe de estudos, Marta e os seus compañeiros, coa axuda de Ana, a profesora máis simpática do colexio, conseguen converter a experiencia en toda unha aventura pirata.
Novela coral que defende con humor o poder da imaxinación e da fantasía como únicas forzas capaces de cambiar o mundo.