“A construción do lector”: intervención de Agustín Fernández Paz