Planeta Cine: as películas de AFP

No espazo Planeta Cine, un programa que emite a Televisión de Galicia, o día 5 de decembro do 2009 incluíu unha breve entrevista con Agustín Fernández Paz. Nela, o escritor lembra os seus primeiros contactos co cine e salienta algúns dos seus filmes favoritos.