Neskatxak

Zazpigarren Txosten honetan nahi nuke aritu Laurak, bere Prestakuntza Tokian, inguruan izaten due gizaki-mikrotaldeaz, miragarraia iruditzen zait eta. Nire iritziz, familia-taldeari eskainitako. Txostenean nioen bezala, interesgarriagoak dira talde txikien gaineko ikerketak, orokorrean gizateriaren gainean egindakoak baino. Alegia, nire ustez, gizakiak ondoen ezagutzeko bidea giza talde txiki hauek aztertzea dela.
Aipatu nahi dudan talde hori ikastaldea da, eta kide ditu bi sexuetako pertsonak, ia guztiak adin berekoak, ikasle izenekoak. Adinez zaharrago diren zenbaitzuk, irakasle izenekoak, besteen prestakuntzaren gidaritzaz arduratzen dira.