El laboratori del doctor Nogueira

El doctor Roberto Nogueira, un científic incomprès que oculta la seva identitat veritable per poder treballar lliurement, es dedica en cos i anima a una causa molt noble: lluitar contra els problemes que provoquen la infelicitat de la humanitat. Però, de vegades, des del seu laboratori secret, fa uns plantejaments absolutament equivocats i, aleshores, les seves pro postes benintencionades fan més mal que bé.