«Os bos libros acompáñante durante toda a vida» (Good books stay with you for life). Interview by Xesús Fraga in the newspaper La Voz de Galicia (2-5-2014)