The blog Palabras de man ao corazón by Diana Pastoriza publishes a review of the book (10-11-2017)