«Mestría e perspicacia. Modélica novela de iniciación» (Mastery and insight. the model initiation novel). Review by Francisco Martínez Bouzas (Faro de Vigo, 19-6-2014)