«Cando un autor escribe, polo seu cuarto pasa o meridiano cero» (When an author writes, the zero meridian passes through their room). Interview by Xesús Fraga in the newspaper La Voz de Galicia (19-11-2012)