«Cando a razón non o explica todo» (When reason doesn’t explain it all). Review by Ramón Nicolás in the «Fugas» supplement of the newspaper La Voz de Galicia (1-5-2015)