Reseña de Ramón Nicolás en Caderno da crítica (12-1-2013)