«Non pararei ata que me lean tamén os adultos». Entrevista de Carme Vidal para A Nosa Terra (diciembre 2002)