“La Página Escrita” publica unha extensa entrevista con Agustín Fernández Paz