Ler en galego

portada Ler en galego
Publishing Details
Publisher: Ir Indo
First Edition: 1990
ISBN: 84-7680-033-9
Pages: 204


Traducións
Synopsis

Este volume afronta con intensidade renovadora o proceso da animación á lectura dende as aulas. Estratexias e libros non presentados como simple corpus teórico, que tamén, senón como material sostido na creatividade, na práctica, no desenvolvemento da experiencia.

O principal obxectivo deste traballo é o de artellar un manual no que figure unha relación de todos os libros cos que hoxe conta a nosa literatura infantil e xuvenil, con propostas de animación á lectura partindo dese material.
Contribuir ao gusto pola lectura en galego, dende os primeiros anos de idade, convírtese nun elemento importante dentro do proceso de normalización lingiiística que a nosa sociedade ten pendiente, velaí o grande mérito deste traballo.

Traducións