En Santiago de Compostela, con Agustín Fernández Paz. Entrevista para o Boletín Galego de Literatura