Entrevista de Sandra Faginas con Agustín Fernández Paz por «Non hai noite tan longa». Maio 2011