Para lermos cómics

portada Para lermos cómics
Publishing Details
Publisher: Xunta de Galicia
First Edition: 1989
ISBN: 84-453-0051-2
Pages: 89


Traducións
Synopsis

“Para lermos cómics” é un intento de aproximación, dende a cultura galega, a ese peculiar medio narrativo que é o cómic.

Traducións