“A viaxe de Gagarin” obtén o Premio Ánxel Casal 2014